Прием в Детска градина №50 "Зорница"

Подаване на документи за прием се извършва в Системата за централизирано електронно класиране на деца в общинските детски градини на следният адрес: 

Прием в детските градини на Община Варна

В Детска градина №50 „Зорница“ се  приемат, обучават и възпитават  деца от 3г. до 7г. – до постъпването им в 1 клас. 

Децата са обособени в две групи:

20.11.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ:

Свободни места в ДГ №50 "Зорница":

Трета група - 2 свободни места (родени 2018 г.)

Четвърта група - 2 свободни места (родени 2017 г.)

Документи се подават от 20.11.2023г. (понеделник)  до 24.11.2023г. (петък) до 15.00ч. в канцеларията на ДГ.

Родителите на приетите деца ще бъдат уведомени лично на 27.11.2023г. 

Документи за записване ще се приемат от 27.11.2023 г. до 30.11.2023г .9.10.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ:

Свободни места в ДГ №50 "Зорница":

Трета група - 3 свободни места (родени 2018 г.)

Четвърта група - 3 свободни места (родени 2017 г.)

Документи се подават от 09.10.2023г. (понеделник)  до 13.10.2023г. (петък) до 15.00ч. в канцеларията на ДГ.

Родителите на приетите деца ще бъдат уведомени лично на 16.10.2023г. 

Документи за записване ще се приемат от 17.10.2023 г. до 20.10.2023г .11.09.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ:

Свободни места в ДГ №50 "Зорница":

2 годишни - 1 свободно място (родени 2021 г.)

Втора група - 2 свободни места (родени 2019 г.)

Трета група - 2 свободни места (родени 2018 г.)

Четвърта група - 2 свободни места (родени 2017 г.)

Документи се подават от 11.09.2023г. (понеделник)  до 15.09.2023г. (петък) до 15.00ч. в канцеларията на ДГ.

Родителите на приетите деца ще бъдат уведомени лично на 18.09.2023 г. 

Документи за записване ще се приемат от 18.09.2023 г. до 21.09.2023 г .11.08.2023г. 

СЪОБЩЕНИЕ:

Свободни места в ДГ №50 "Зорница":

Трета група - 2 свободни места (родени 2018г.)

Четвърта група - 2 свободни места (родени 2017г.)

Документи се подават от 21.08.2023г. (понеделник)  до 25.08.2023г. (петък) до 15.00ч. в канцеларията на ДГ.

17.07.2023г. 

СЪОБЩЕНИЕ:

Свободни места в ДГ №50 "Зорница":

Втора група - 1 свободнo място (родени 2019г.)

Документи се подават от 17.07.2023г. (понеделник)  до 21.07.2023г. (петък) до 15.00ч. в канцеларията на ДГ.