Прием в Детска градина №50 "Зорница"

Подаване на документи за прием се извършва в Системата за централизирано електронно класиране на деца в общинските детски градини на следният адрес:

Прием в детските градини на Община Варна

В Детска градина №50 „Зорница“ се приемат, обучават и възпитават деца от 2г. до 7г. – до постъпването им в 1 клас.

Децата са обособени в две групи:

  • група „Звездичка“- за деца от 2г. до 4г.,

  • група „Ракета“- за деца от 5г. до 7г.

Съобщения за свободни места:

22.08.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ:

Свободни места в ДГ №50 "Зорница":

Втора група - 1 свободнo място (родени 2018г.)

Трета група -1 свободно място (родени 2017г.)

Документи се подават от 22.08.2022г. (понеделник) до 26.08.2022г. (петък) до 15.00ч. в канцеларията на ДГ.

08.08.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ:

Свободни места в ДГ №50 "Зорница":

Трета група -1 свободно място (родени 2017г.)

Четвърта група - 1 свободнo място (родени 2016г.)

Документи се подават от 08.08.2022г. (понеделник) до 12.08.2022г. (петък) до 15.00ч. в канцеларията на ДГ.