Прием в Детска градина №50 "Зорница"

Подаване на документи за прием се извършва в Системата за централизирано електронно класиране на деца в общинските детски градини на следният адрес:

Прием в детските градини на Община Варна

В Детска градина №50 „Зорница“ се приемат, обучават и възпитават деца от 2г. до 7г. – до постъпването им в 1 клас.

Децата са обособени в две групи:

  • група „Звездичка“- за деца от 2г. до 4г.,

  • група „Ракета“- за деца от 5г. до 7г.

Съобщения за свободни места:

27.08.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ:

2 Свободни места в ДГ №50 "Зорница":

Трета група -1 свободно място (родени 2016г.)

Четвърта група - 1 свободнo място (родени 2015г.)

Документи се подават от 30.08. 2021г. (понеделник) до 03.09.2021г. (петък) до 15.00ч. в канцеларията на ДГ.

01.07.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ:

Свободни места в ДГ №50 "Зорница":

Трета група -2 свободни места

Четвърта група - 2 свободни места

Документи се приемат от 05.07. 2021г. (понеделник) до 09.07.2021г. (петък) до 15.00ч. в канцеларията на ДГ.

01.06.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ:

Свободни места в ДГ №50 "Зорница":

Втора група -1 свободно място

Трета група - 1 свободно място

Документи се приемат до 04.06.2021г. (петък) 15.00ч. в канцеларията на ДГ.

Документи се приемат до 04.06 (петък) 15.00ч. в канцеларията на ДГ