Учебна 2021/2022 година

Тренинг с подвижни игри под наслов "Движа се безопасно"

29 Юни- Ден на безопасност на движение по пътищата


Участие в 6-ти фестивал

"Заедно на Еньовден"


1 Юни "Весел празник в детската градина"

24 Май в Детска градина "Зорница"

С България в сърцето!

Весело настроение с Баба Марта

Коледни усмивки

Декемрви 2021 година

Спортно подготвителни игри "На улицата има правила"

Ноември 2021 година

Есенно тържество и изложба на детска градина "Зорница", като част от мероприятията по представяне и изпълнение на Проект "Моята зелена детска градина" по национална кампания на МОСВ и ПУДООС "Чиста околна среда-2021г".

Октомври 2021 година.