Учебна 2021/2022 година

С България в сърцето!

Весело настроение с Баба Марта

Коледни усмивки

Декемрви 2021 година

Спортно подготвителни игри "На улицата има правила"

Ноември 2021 година

Есенно тържество и изложба на детска градина "Зорница", като част от мероприятията по представяне и изпълнение на Проект "Моята зелена детска градина" по национална кампания на МОСВ и ПУДООС "Чиста околна среда-2021г".

Октомври 2021 година.