Контакти

Как да ни намерите:

АДРЕС:

ул."Феникс" No 47, 9103 Звездица, Община Варна

ИМЕЙЛ:

dg@zornitsabg.com

siq60@abv.bg

ТЕЛЕФОН

+359 (0)882567065 - Директор

+359 (0)52 379847 - Детска градина

+359(0)879940783 - Завеждащ административна служба

Работно време на детската градина:

от 7.00 – 19.00 ч.

  • Директор

Телефон: 052/379847

Работно време на Директора:

I смяна- работа с деца от 7.30 ч. до 12.30 ч.

Административна дейност от 12.30 ч. до 16.00 ч.

II смяна- работа с деца от 13.00 до 18.00 ч.

Административна дейност от 10.00 ч. до 13.00 ч.

Приемни дни:

Понеделник от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Сряда от 10.00 ч. до 12.00 ч.


  • Главен счетоводител

Тел: 052/379847

Работно време: понеделник – петък 13.30 ч. до 17.30 ч.


  • ЗАС

Телефон: 052/379847

Работно време: 7.00 ч. до 15.30 ч.