Контакти

Работно време на детската градина: 

от 7.00 ч. – 19.00 ч.

АДРЕС:

ул."Феникс" No 47, 9103 Звездица, Община Варна

ИМЕЙЛ:

dg@zornitsabg.com

ТЕЛЕФОН

052 379 847 - Детска градина №50 "Зорница"

0879 940782 - Детска градина №50 "Зорница"


Телефон: 052 379 847; 0882 567 065

Работно време на Директора:

I смяна- работа с деца от 7.30 ч. до 12.30 ч.

Административна дейност от 12.30 ч. до 16.00 ч.

II смяна- работа с деца от 13.00 ч. до 18.00 ч.

Административна дейност от 10.00 ч. до 13.00 ч.

Приемни дни:

Понеделник от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Сряда от 10.00 ч. до 12.00 ч.


Телефон: 052 379 847; 0879 940 783

Работно време: 7.00 ч. до 15.30 ч.

Как да ни намерите: