Квалификация

Актуална информация за предстоящи обучения на педагогическия персонал:

Учебна 2022-2023 година

 • Тема на обучението : "Водене и съхранение на задължителната документация- изисквания на ЗПУО и ДОС за информацията и документите за системата на предулищното образование". "

 • Място на провеждне: в електронна учебна среда

 • Период на провеждане: 16.09.2022г.

 • Наименование на обучаващата организация: Издателство "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ"

 • Брой на педагогически специалисти, участвали в обучението: 3.

 • Тема на обучението : "ПРЕПОДАВАНЕ НА БДП В УЧИЛИЩЕ И ДЕТСКАТА ГРАДИНА "

 • Място на провеждне: в електронна учебна среда

 • Период на провеждане: 30.09.2022г.

 • Наименование на обучаващата организация: "ИДЕИТЕ ЕООД "

 • Брой на педагогически специалисти, участвали в обучението: 1.

Учебна 2021-2022 година

 • Тема на обучението : "ТРИЗ-педагогика в детската градина и начален етап. "

 • Място на провеждне: в електронна учебна среда

 • Период на провеждане: 26.06.2022г.

 • Начален и краен час: 09.00ч. до 16.30ч.

 • Наименование на обучаващата организация: Фондация КУЗМАНОВ

 • Брой на педагогически специалисти, участвали в обучението: 2.