Квалификация

Актуална информация за предстоящи обучения на педагогическия персонал:

Учебна 2023-2024 година

Учебна 2022-2023 година