Екип

В Детска градина №50 „Зорница“ се обучават, възпитават и социализират деца от 2 годишна до 7 годишна възраст - до постъпването им в 1 клас. Децата са обособени в две групи.

Екипът на Детска градина  №50 "Зорница" включва  3 учители, 2 помощник-възпитатели и 1 медицинска сестра. Администрацията се състои от Директор, Главен счетоводител и Завеждащ административна служба.