група Ракета

Разновъзрастова III, IV подготвителна група "Ракета" за деца от от 5 до 7 годишна възраст. Децата от група "Ракета" се възпитават и обучават от учител, подготвителна група г-жа Камелия Димитрова, учител, подготвителна група г-жа Анна Демирова и помощник-възпитател Румянка Льондова.