група Ракета

Разновъзрастова III, IV подготвителна група "Ракета" за деца от  от 5 до 7 годишна възраст. Децата от група "Ракета" се възпитават и обучават от учител, подготвителна група г-жа Анна Покраева, учител подготвителна група г-жа Ивелина Кирчева и помощник-възпитател Дорина Йорданова