група Звездичка

Разновъзрастова I,II група "Звездичка" за деца от  от 3 до 5 годишна възраст. Децата от групата се възпитават и обучават от г-жа Даниела Рускова /директор с група/,  учител детска градина г-жа Маринела Георгиева и помощник-възпитател Йорданка Костадинова.