група Звездичка

Разновъзрастова I,II група "Звездичка" за деца от от 3 до 5 годишна възраст. Децата от групата се възпитават и обучават от Директор г-жа Стилияна Радева, учител детска градина г-жа Даниела Рускова и помощник-възпитател Йорданка Костадинова.