Както "Зорницата" най-ярко свети

и осветява света

първи сме ние от всички планети

истински, малки слънца.

Звездният покрив нас не ни плаши

ние над него летим

малки, големи, единни, сплотени

раснем, играем, творим.